Poseidon: eerste stap naar havengeld als stuurinstrument

Leestijd 3 minuten

Poseidon scheelt tientallen uren werk per maand voor klant

Rolf Schudde

Product Owner Havengelden

Leestijd: 3 min.

Port of Amsterdam heeft in 2019 een succesvolle pilot uitgevoerd met Poseidon. Dat is een systeem waarin de afwikkeling van havengeld voor duwbakken is geautomatiseerd en waarmee voor de werkelijke ligtijd wordt betaald. Bovendien brengt het systeem op basis van tracking de positie van de duwbakken in kaart zodat schippers veel efficiënter op een vrije plaats kunnen aanleggen. Poseidon is eind 2019 live gegaan en wordt in 2020 verder ingevoerd.

“Je kunt het systeem vergelijken met het parkeren van je auto met behulp van je smartphone, waarbij je alleen betaalt voor de daadwerkelijke verblijftijd,” zegt Rolf Schudde, Product Owner Havengelden van Port of Amsterdam. “Voorheen betaalden reders havengeld per duwbak op basis van een vaste periode van een week, maand of jaar en dat bracht veel administratieve rompslomp (‘havenbriefjes’) voor de reders met zich mee.”

Eerlijk systeem

Poseidon maakt gebruik van trackers die op steeds meer duwbakken aanwezig zijn en die communiceren met de systemen aan de wal. Rolf: “Daarmee kunnen we de schipper laten weten waar plaats is en dat scheelt hem enorm veel tijd met ‘inparkeren’, want met een duwbak is dat wel wat anders dan een auto insteken! Op het moment van aanleggen gaat de meter lopen en bij vertrek stopt deze weer. Dat is een eerlijk systeem en past in de trend om naar werkelijk gebruik af te rekenen. De reders ontvangen maandelijks een verzamelfactuur voor al hun duwbakken, wat een enorme verlichting is van hun administratieve lasten. Onze klanten zijn er laaiend enthousiast over, want het scheelt ze tientallen uren werk per maand.”

Havengeld als stuurinstrument

Eind december 2019 is het systeem live gegaan voor een geselecteerde groep klanten en vanaf het tweede kwartaal 2020 kan iedereen er gebruik van maken. Overigens kunnen klanten vooralsnog ook nog kiezen voor het oude systeem met havenbriefjes.
“Met Poseidon maken we een begin om havengeld in te zetten als stuurinstrument,” zegt Rolf. “Momenteel gebruiken we het voor betalen van werkelijk gebruik en om te sturen op beschikbare ligplaatsen, maar in de toekomst kun je bijvoorbeeld ook sturen op ligtijd en ook op wat er wordt vervoerd. Denk aan een gunstiger tarief voor het vervoer van duurzame goederen om duurzaamheid te stimuleren. We gaan in 2020 het systeem uitbreiden naar andere scheepstypen in de beroepsvaart.”

Wiel niet opnieuw uitvinden

“Poseidon kan ook prima door andere havens worden gebruikt. We zijn nu met een aantal havens in gesprek over of ze gebruik willen gaan maken van ons systeem. Dan hoeven zij het wiel niet opnieuw uit te vinden en kunnen de rederijen aansluiten op hetzelfde platform,” besluit Rolf.

‘Poseidon is een eerlijk systeem dat past in de trend om naar werkelijk gebruik af te rekenen.’

 Port of Amsterdam

24-04-2020

Meer cases zoals deze

Online Loket helpt bedrijven

Platform Circulaire Economie

15 deelnemende instanties

Port of Amsterdam en Douane samen in zee voor pilot autonoom varen

Met Darko Brodic
en Joost Zuidema

Lees het interview

Onze thema’s

Sneller

Zie thema

Slimmer

Zie thema

Schoner

Zie thema