Online Loket helpt bedrijven op weg naar circulaire economie

Leestijd 3 minuten

Voorkomen dat meldingen tussen wal en schip belanden

Marit Hooijboer
Projectmanager Milieu

Leestijd: 3 min.

In maart 2019 is het Online Loket belemmeringen wet- en regelgeving in de Circulaire Economie live gegaan. Het doel van het loket is om de ontwikkeling van met name de circulaire economie in de haven en metropoolregio te ondersteunen. Bedrijven werkzaam in de circulaire economie ervaren dikwijls belemmeringen op het gebied van wet- en regelgeving. Het Online Loket helpt ondernemers om samen met de juiste instanties tot oplossingen te komen. Het is een initiatief van Port of Amsterdam, Metropoolregio Amsterdam, de provincies Noord-Holland en Flevoland en de betrokken Omgevingsdiensten.

“Wij willen veel meer een circulaire haven worden en vooroplopen in de energietransitie,” vertelt Marit Hooijboer. Zij is Projectmanager Milieu bij Port of Amsterdam en vertegenwoordigt de haven in het Platform belemmerende regelgeving. “Bedrijven in onze haven werken bijvoorbeeld met materialen die volgens de regelgeving afval zijn. Of ze ontwikkelen nieuwe processen waar qua wet- of regelgeving geen of weinig ervaring mee is. Dat kan tot tijdrovende procedures leiden. We zien het als onze rol om daarop in te springen en tot oplossingen te komen.”

‘Doel is niet alleen problemen oplossen, maar ook procedures verbeteren.’

Gezamenlijk ontwikkeld

“We hebben daarom een platform opgericht met een laagdrempelig online loket waar bedrijven zich kunnen melden als ze tegen problemen aanlopen,” vervolgt Marit. “Het bleek dat de provincie Noord-Holland en Metropool Regio Amsterdam ook met soortgelijke initiatieven in de weer waren en daarom hebben we onze krachten gebundeld. Het online loket is verder gezamenlijk ontwikkeld en live gegaan. Een secretaris filtert de binnenkomende aanvragen op het platform en stuurt deze door naar de juiste instanties, bijvoorbeeld de Omgevingsdienst van een gemeente of provincie. De Omgevingsdiensten zijn casushouder. Zo willen we voorkomen dat meldingen tussen wal en schip belanden. De deelnemende partijen aan het platform komen regelmatig bijeen om via het loket aangedragen casussen te bespreken. Niet alleen om een casus direct op te lossen, maar ook om kennis en expertise uit te wisselen en procedures en regelgeving te verbeteren. Indien nodig kunnen we casussen ook doorsturen naar het Rijk of Europese instanties.”

Optimalisatie

“In 2020 gaan we het online loket verder optimaliseren. Nog niet alle casussen komen via het loket binnen. Dat willen we verbeteren zodat er een compleet beeld ontstaat van waar de schoen wringt en hoe we dit kunnen oplossen. Dat is essentieel om circulaire bedrijven te helpen,” besluit Marit.

 Port of Amsterdam

  24-04-2020

Meer cases zoals deze

Port of Amsterdam en Douane samen in zee voor pilot autonoom varen

Met Darko Brodic
en Joost Zuidema

Lees het interview

Havengeld als stuurinstrument

Port of Amsterdam heeft in 2019 een succesvolle pilot uitgevoerd met Poseidon. Dat is een systeem waarin de afwikkeling van …

Lees meer

Onze thema’s

Sneller

Zie thema

Slimmer

Zie thema

Schoner

Zie thema