Plastic hub belangrijk voor circulaire economie metropoolregio

Leestijd 3 minuten

Afval is de basis voor nieuwe grondstoffen en producten

James Hallworth

Commercial Manager Circular & Renewably Industry

Leestijd: 3 min.

Port of Amsterdam heeft de ambitie om dé plastic hub te worden in de metropoolregio. Een locatie waar bedrijven samenkomen die enerzijds plastic inzamelen en anderzijds dit omzetten in waardevolle grondstoffen en producten. Daarmee geeft de haven een forse impuls aan de circulaire economie.

“De sleutel ligt bij het toepassen van innovatieve technieken om waarde toe te voegen aan laagwaardige restmaterialen die we afval noemen,” zegt James Hallworth, Commercial Manager Circular & Renewably Industry van Port of Amsterdam. “Afval is de basis voor nieuwe grondstoffen en producten. Onze ambitie is om uit afvalstromen afkomstig uit Amsterdam en de regio minimaal iets van gelijke waarde te creëren (recycling), maar nog liever van grotere waarde (upcycling). Dat kunnen grondstoffen zijn, maar het liefst producten, want dat voegt de meeste waarde toe. Het levert ook werkgelegenheid op en spin-offs van bedrijven die actief zijn in de nieuwe economie.
We zijn een deel van het havengebied voor deze bio-based activiteiten aan het inrichten, daarvoor geven we 21 hectare grond uit. Daarnaast komt er ook ruimte vrij door bijvoorbeeld een steenkoolterminal die zijn activiteiten gestaag gaat omschakelen naar duurzame initiatieven.”

‘Onze logistieke kracht werkt enorm in ons voordeel richting circulaire economie.’

Ideale locatie

“Er zijn drie redenen waarom uitgerekend de haven de ideale locatie is voor de plastic hub,” legt James uit. “Ten eerste omdat de afvalstromen uit Amsterdam toch al onze kant uit komen omdat hier de bedrijven gevestigd zijn die dit afval nu nog op traditionele wijze verwerken. Maar zij zien ook de potentiële waarde van afval en willen daar verdienmodellen voor ontwikkelen.
Ten tweede omdat deze ontwikkeling ook innovatieve bedrijven naar de haven trekt waar wij ook erg voor openstaan. Bijvoorbeeld Plastic Recycling Amsterdam, dat samen met Urban Mining Corporation (een spin-out van de TU Delft) en Milieu Service Nederland een techniek en proces heeft ontwikkeld om gemengde plasticstromen te scheiden. Daardoor kun je weer hoogwaardige grondstoffen genereren. En Integrated Green Energy Solutions (IGES) Amsterdam bouwt momenteel een fabriek waarbij uit plastic afval uiteindelijk nafta kan worden gewonnen, de basis voor duurzaam plastic.
Ten slotte zijn we ook een logistiek knooppunt. We liggen gunstig ten opzichte van Amsterdam, maar zijn ook goed verbonden met de dichtbevolkte delen van Europa – enerzijds als bron voor afval als grondstof en anderzijds als afzetmarkt voor de producten die we daaruit kunnen maken.”

Volledig circulaire economie voor haven, stad en regio

“Ik verwacht dat die 21 hectare grond in 2021 volledig is uitgegeven,” vervolgt James. “Daarom gaan we ook kijken naar meer efficiëntie en samenwerking om de ruimte optimaal te benutten. 
Ook willen we ons op andere afvalstromen gaan richten naast plastic. Onze ambitie is uiteindelijk om alle reststromen te recyclen of upcyclen en daarmee een volledig circulaire economie te bewerkstelligen voor haven, stad en regio. Amsterdam en Nederland willen in 2030 voor 50% circulair zijn en 100% in 2050. Amsterdam wil al vanaf 2025 koploper zijn in circulaire economie. Wij willen als haven een belangrijke bijdrage leveren aan deze doelstelling en daarmee uiteindelijk ook aan het Klimaatakkoord van Parijs.”

 Port of Amsterdam

  24-04-2020

Meer cases zoals deze

Amsterdamse haven verduurzaamt

Met Joey van Elswijk
en Stefan Holthausen

Lees het interview

Schoner varen faciliteren met LNG Flexfueler

In juni 2019 hebben Port of Amsterdam en Titan LNG de eerste LNG Flexfueler in gebruik genomen. Dat is een ponton …

Lees meer

Onze thema’s

Sneller

Zie thema

Slimmer

Zie thema

Schoner

Zie thema