Op koers naar groene waterstoffabriek 
voor metropoolregio

Leestijd 3 minuten

Port of Amsterdam zet zich in voor realisatie waterstofnet dat schaalbaar is

Floris van Foreest

Projectmanager Waterstof en Energie-infrastructuur

Leestijd: 3 min.

Groene waterstof krijgt de komende jaren een prominente rol in de duurzaamheidsambities van Port of Amsterdam. Groene waterstof is een CO₂-vrij alternatief voor meerdere toepassingen binnen en buiten het havengebied. Bijvoorbeeld voor wegtransport in combinatie met een brandstofcel, als schone vervanger van aardgas voor het opwekken van warmte en stoom en in verbinding met koolstof als bouwsteen voor de productie van schone brandstoffen voor de scheep- en luchtvaart.

Op basis van deze mogelijkheden zijn Port of Amsterdam, Nouryon en Tata Steel in 2018 samen het project H₂ermes (de naam verwijst naar de Griekse god voor handel en verkeer) gestart voor de realisatie van een groene-waterstoffabriek met een capaciteit van 100 MW op het terrein van de staalfabrikant. Tata Steel zal namelijk ook de belangrijkste afnemer zijn en gaat waterstof initieel gebruiken als vervanger van aardgas in de staalproductie. De eerste stap naar die fabriek, een haalbaarheidsstudie, is in 2019 positief afgerond.

Artist impression waterstoffabriek

Verder verdiepen

“In de haalbaarheidsstudie is onderzocht of er op relatief korte termijn (2024) voldoende afnamepotentieel is voor waterstof bij Tata Steel en andere bedrijven in het havengebied en de indicatie is positief,” aldus Floris van Foreest, projectmanager Waterstof en Energie-infrastructuur van Port of Amsterdam. “Daarnaast is onder andere ook gekeken naar beschikbare ruimte, technologie en leveranciers om de fabriek te realiseren. In 2020 gaan we ons verder verdiepen in elementen als het ontwerp van de fabriek, aansluiting op de infrastructuur, de kosten en de benodigde vergunningen. Als Port of Amsterdam kijken we vooral naar ontwikkeling van de infrastructuur om waterstof binnen en buiten het havengebied te transporteren.”

Bijdragen aan schone en duurzame ontwikkeling

“Als Port of Amsterdam zetten we ons in om een waterstofnet te realiseren dat schaalbaar is voor de toekomst,” zegt Floris. “Want uiteindelijk zal de waterstoffabriek een veelvoud van de initiële capaciteit van 15.000 ton waterstof gaan produceren, alleen al voor Tata Steel. Daarnaast verwacht ik dat ook andere bedrijven in het havengebied waterstof gaan produceren. Met een goede infrastructuur geven wij zekerheid aan zowel producenten als afnemers dat de waterstof goed en veilig kan worden getransporteerd. Ook dragen we hiermee bij aan een schone en duurzame ontwikkeling van de metropoolregio.”

‘Goede infrastructuur geeft zekerheid aan zowel producenten als afnemers waterstof.’

Hoe maak je groene waterstof?

Door middel van elektrolyse – het samenbrengen van water en elektriciteit in een elektrochemisch proces – wordt water gesplitst in waterstof en zuurstof. Als in dit proces groene stroom wordt gebruikt, gebeurt dat CO₂-vrij en is er sprake van groene waterstof.

 Port of Amsterdam

  24-04-2020

Meer cases zoals deze

Amsterdamse haven verduurzaamt

Met Joey van Elswijk
en Stefan Holthausen

Lees het interview

Amsterdamse haven plastichub metropoolregio

Port of Amsterdam heeft de ambitie om dé plastichub te worden in de metropoolregio. Een locatie waar bedrijven samenkomen die …

Lees meer

Onze thema’s

Sneller

Zie thema

Slimmer

Zie thema

Schoner

Zie thema