Strategie 2021-2025

2020 was het laatste jaar waarin wij de strategie 2017-2021 uitvoerden. We hebben in 2020 ook de nieuwe strategie 2021-2025 ontwikkeld.

In de nieuwe strategie neemt Port of Amsterdam als Europese zeehaven het voortouw in het duurzaam versnellen in de Amsterdamse haven. Zo werken we toe naar een klimaat neutrale haven in 2050.  

cards
Afbeelding
van 2017 - 2025

2017-2021: Koers naar de Amsterdam Metropolitan Port

In ons strategisch plan 2017-2021, Koers naar de Amsterdam Metropolitan Port, spraken wij de ambitie uit om de haven sneller, slimmer en schoner te maken. Daar hebben we op drie manieren aan gewerkt.

Stimuleren energietransitie
Allereerst hebben wij onze netwerken versterkt en de energietransitie gestimuleerd. Er is een begin gemaakt met de afbouw van de kolenoverslag in de Amsterdamse haven, we hebben de komst van hernieuwbare energie en biobrandstoffen voorbereid en we hebben fors geïnvesteerd in zonne- en windenergie.

Diversificeren en innoveren
Daarnaast hebben we de activiteiten in het havengebied gediversifieerd en geïnnoveerd. Zo hebben we hard gewerkt aan de realisatie van een circulaire hotspot. Ook hebben we klanten met elkaar in contact gebracht en innovatieve bedrijven ondersteund door kennis te delen of ze een financiële impuls te geven. Een voorbeeld van deze ontwikkeling is het besluit om Prodock 2.0 in de haven te vestigen. Dat is een bedrijfsverzamelgebouw voor ambitieuze ondernemers die zich richten op de circulaire en biobased economie, de energietransitie en digitalisering.

Ontwikkelen voorkeurshaven
Tot slot hebben wij onszelf ontwikkeld tot voorkeurshaven. We hebben ons intensief beziggehouden met waterstofontwikkeling en -promotie en onszelf nadrukkelijker gepositioneerd als shortsea haven in de containerlogistiek. Bij vestigingstrajecten hebben we gelet op het type klanten dat we wilden aantrekken. Die aanpak heeft onder meer geresulteerd in een circulaire plastic-hub rondom het Afval Energie Bedrijf (AEB).

2021-2025: Het voortouw nemen

Onze nieuwe strategie, Het voortouw nemen: duurzaam versnellen in de Amsterdamse haven, heeft drie speerpunten.

De drie speerpunten:

  1. Ten eerste laten we klanten, ladingen en activiteiten duurzamer groeien.
  2. Ten tweede maken we het scheepvaartproces vlotter, veiliger en transparanter.
  3. Ten derde ontwikkelen we de energie-infrastructuur van de haven om de transitie te versnellen. Bovendien willen we dat onze eigen bedrijfsvoering in 2030 klimaatneutraal is.

Anticiperen op uitdagingen
De komende vier jaar willen we de transitie versnellen naar verdere verduurzaming van havenindustriële activiteiten. De nadruk ligt minder op groei van tonnage en meer op diversificatie. Investeringen in onder meer toekomstbestendige infrastructuren versnellen de energietransitie en maken intensiever gebruik van de haventerreinen mogelijk. Zo anticiperen wij op verschillende uitdagingen waarmee wij worden geconfronteerd, zoals ruimtegebrek en de klimaatcrisis.