Corona: de haven werkte door

Port of Amsterdam is tevreden over het feit dat de haven in de zware omstandigheden van corona in bedrijf is gebleven. De Amsterdamse haven heeft bewezen te behoren tot de vitale infrastructuur van Nederland.

cards
Afbeelding
Loods aan het werk

Lagere resultaten
De coronacrisis heeft de resultaten van Port of Amsterdam in 2020 beïnvloed. De omzet was beduidend lager uitgevallen dan in 2019.

Vitale functies
In de corona-periode werd duidelijker dan ooit wat de vitale functies in ons bedrijf zijn. Sluiswachters, verkeersleiders, inspecteurs en havenbeambten. Een hoge mate van uitval kon ertoe leiden dat de haven stil kwam te liggen. Dat zou rampzalige gevolgen hebben voor de industrie, de regio en de stad.
Trots zijn we op onze collega's die professioneel en gewetensvol met de omstandigheden zijn omgegaan. Daardoor is een vlotte, veilige en ecologisch verantwoorde doorgang van de scheepvaart altijd geborgd gebleven.

Sectoren hard geraakt
De cruisevaart kwam stil te liggen en de vraag naar brandstoffen daalde fors. Daardoor werd er beduidend minder olie overgeslagen en verhandeld. Ook de kolenoverslag nam aanzienlijk af. Verder prijzen wij ons gelukkig dat een grote groep klanten het hoofd boven water heeft gehouden.

Verruimde betalingsregeling
Onze klanten werd de mogelijkheid geboden om gebruik te maken van verruimde betalingsregelingen voor huur en erfpacht, zeehavengeld en binnenhavengeld.

Personeel uitwisseling
We ontwikkelde het platform Havenspot samen met havens en industrie uit de Amsterdamse en Rotterdamse regio. Hier kunnen bedrijven die te weinig werk hebben, hun medewerkers tijdelijk beschikbaar stellen aan bedrijven die juist personeel tekortkomen. Het platform heeft zichzelf ontwikkeld tot een breed initiatief. Luchtvaart Community Schiphol gebruikt Havenspot inmiddels voor de luchtvaartsector.